Werkgeversvertegenwoordigers willen meer jobs

Overlegorganen
De tijd is volgens de Groep van 10 aangebroken om een slagvaardige, besluitvaardige en vastberaden regering op de been te brengen. “Een regering die de échte uitdagingen van dit land aanpakt: meer jobs door het stimuleren van ondernemerschap en de creatie van nieuwe ondernemingen, door lagere lasten op arbeid, door meer innovatie, onderzoek en ontwikkeling, door minder administratieve rompslomp en meer rechtszekerheid, door een versterking van onze concurrentiepositie binnen Europa en door de ondersteuning van opleiding en vorming. Daardoor worden ook betaalbare gezondheidszorg en pensioenen mogelijk.” De regering kan dit volgens de werkgevers niet alleen realiseren: “In onze overlegeconomie hebben de federale sociale partners een eigen verantwoordelijkheid, eigen bevoegdheden en eigen actiemogelijkheden.” De Groep van 10 doet vandaag dan ook een dubbele oproep: “Laten we terugkeren tot de kern van de zaak. Omdat het de ondernemingen en zelfstandigen zijn die voor welvaart zorgen, moeten voor hen dringend gunstige sociaal-economische omstandigheden gecreëerd worden. De werkgeversvertegenwoordigers van de Groep van 10 zullen eerstdaags een uitnodiging naar de vakbonden sturen om na te gaan of de sociale gesprekspartners constructieve voorstellen kunnen formuleren ter ondersteuning van het beleid dat de regeringsonderhandelaars de komende jaren wensen te voeren”.

Port of Antwerp-Bruges
Benelux Unie
ALDI België

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.