Werkloosheid blijft stijgen

Arbeidsmarkt
Met 186.029 niet-werkende werkzoekenden blijft de werkloosheid in Vlaanderen op een zo goed als onveranderd hoog peil. In mei ging het aantal niet-werkende werkzoekenden in Vlaanderen (uitkeringsgerechtigde werklozen plus schoolverlaters zonder baan) met 3074 omlaag, vergeleken met april. Die kleine daling op maandbasis belet niet dat de vergelijking op jaarbasis negatief uitvalt. Nu zijn er 19.959 of 12% meer Vlaamse werklozen dan een jaar geleden. De werkloosheidsgraad bedraagt nu 6,99%, vorig jaar was dat 6,25%. Vlaams minister van Werkgelegenheid Renaat Landuyt (sp.a) is vooral bezorgd om de jeugdwerkloosheid. Het totale aantal werkzoekende jongeren (-25 jaar) is de afgelopen twaalf maand opgelopen met 5167 (of 14,2%) tot 41.622. De laagconjunctuur speelt verhoudingsgewijs vooral de hoger geschoolden parten. Bij de jongeren zijn er nu 26 tot 30% meer afgestudeerden van het hoger onderwijs werkloos dan een jaar geleden. Vooral de jongeren die in de zomer van 2001 op de arbeidsmarkt zijn gekomen, hebben het moeilijk om uit de werkloosheid weg te geraken. Dat geldt bij uitbreiding voor al wie in die periode werkloos is geworden. De groep die al meer dan een jaar maar minder dan twee jaar zonder baan zit, is aangegroeid tot bijna 29.000, een stijging met 42,9%.

Het aantal niet-werkende werkzoekenden in Wallonië is gestegen met 9,4%, van 213.020 in mei 2002 tot 232.986 in mei 2003. Dat meldt het kabinet van de Waalse minister van Werkgelegenheid Marie Arena (PS). Het aantal uitkeringsgerechtigde werklozen steeg van 179.403 in mei 2002 tot 192.841 in mei 2003, een toename van 7,5%.

HR application & data expert

Port of Antwerp-Bruges

HR-manager

Benelux Unie

Payroll Manager

FSMA

HR Officer

ALDI België

HR Consultant – Recruitment & HR Projects

Atlas Copco

Consultant werving en selectie

UZ Leuven

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.