Werkloosheid daalt pas vanaf 2016 en 2017

ArbeidsmarktArbeidsomstandighedenFlexibiliteitHerstructureringInstroomLoonLoonkostenLoopbaanOntslagOrganisatie
Dat staat te lezen in het ‘Statistisch zakboekje 2012’ van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO). De toename van het aantal werklozen zal het grootst zijn in 2013. In dat jaar zal hun aantal aangroeien met meer dan 30.000. Volgens het VBO zijn dan ook inspanningen nodig om de werkloosheid forser en sneller terug te dringen.

Nationaal hervormingsplan

In 2011 bedroeg de werkgelegenheidsgraad van de 20- tot 64-jarigen 67,3 procent. Dat is een stijging met 1,5 procentpunt ten opzichte van de 65,8 procent die in 2000 opgetekend werd. De in het nationaal hervormingsplan vastgelegde doelstelling van een werkgelegenheidsgraad van 73,2 procent tegen 2020 zal niet gehaald worden. Volgens de ramingen van het Planbureau zal de werkgelegenheidsgraad in 2017 slechts 68,5 procent behalen, aldus het VBO.

Om de doelstelling toch nog te halen, moeten er volgens het VBO tegen 2020 ruim 560.000 banen gecreëerd worden. “Ons land moet daarom zijn arbeidsmarkt blijven hervormen om de groei en de werkgelegenheid te bevorderen”, klinkt het.

Mismatch tussen vraag en aanbod

De werking van de arbeidsmarkt is bovendien verre van efficiënt. Het aantal werkzoekenden blijft hoog, maar tegelijk is het aantal werkaanbiedingen groot. Verscheidene factoren verklaren deze situatie, zoals de knelpuntberoepen en de geringe intergewestelijke mobiliteit.

Om hieraan iets te doen, zouden onder meer de banden tussen de onderwijswereld en de arbeidsmarkt moeten worden aangehaald, en zou de bestaande samenwerking tussen de gewestelijke diensten voor arbeidsvoorziening verder moeten uitgediept en versterkt worden.

Loonhandicap

Het VBO herhaalt dat het aanpakken van de loonkostenhandicap ten aanzien van onze drie buurlanden een belangrijke bijdrage zou leveren tot heropleving van de Belgische economie. “Over een periode van enkele jaren zouden meer dan 40.000 banen gecreëerd kunnen worden als we erin slagen onze loonhandicap weg te werken.”

Bron: VBO/De Standaard/De Morgen

Manager Personeel & Organisatie

Wit-Gele Kruis Limburg

Senior HR Business Partner

DP World Antwerp

HR talent werving en selectie

UZ Leuven

Projectleider soft HR

Motena

Projectbeheerder HR Analytics

Actiris

HR Directeur

Groep DIlbeek

Learning and Development specialist

Helden Van Het Zol

HR Adviseur Social Affairs

Aldi Holding

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.