Werkloosheid overschrijdt kaap van 400.000

Arbeidsmarkt
In augustus 2000 ging het om een tijdelijke, seizoensgebonden piek. Dat is nu niet het geval. April is normaal een maand waarin de werkloosheid relatief laag is. Het is al van 1998 geleden dat de werkloosheid nog boven 400.000 lag. In Vlaanderen kwamen er 1.695 werklozen bij, in Wallonië 3.995. In Brussel werden 1.080 werklozen minder geteld. Daardoor zijn er nu 147.853 werklozen in Vlaanderen, 191.887 in Wallonië en 60.613 in Brussel. Op jaarbasis kwamen er 39.493 werklozen bij, een stijging met 10,9%. In Vlaanderen gaat het om 19.349 eenheden (+15,1%), in Wallonië om 14.149 eenheden (+8%) en in Brussel om 5.995 (+11%). De totale werkloosheidsgraad bedraagt nu 11,6% of 1,1% hoger dan in april 2002. Het aantal jonge werklozen (- 25 jaar) nam met 12,7% toe. De crisis op de arbeidsmarkt is dus nog niet voorbij. Ook hoger geschoolde jongeren vinden steeds moeilijker een eerste betrekking.

Benelux Unie

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.