Werkmails blokkeren buiten de werkuren doet meer kwaad dan goed

Hoe nobel de intentie ook is, een algemeen verbod om na de kantooruren of in het weekend werkmails te beantwoorden, leidt bij sommige werknemers juist tot nog meer stress en verlies van controle. “Hoe medewerkers omgaan met werkmails moet in lijn liggen met hun persoonlijkheid en persoonlijke doelstellingen. Alleen zo hebben medewerkers het gevoel dat ze op een adequate manier kunnen omgaan met hun werklast”, zegt Emma Russell, psycholoog en senior docent Management aan de University of Sussex Business School en auteur van het onderzoek.

Voor medewerkers die bijvoorbeeld hoog scoren op neuroticisme en angst, kan een verbod op werkmails buiten de kantooruren een negatieve impact hebben. Zo krijgen ze immers de indruk dat ze geen controle hebben op het groeiend aantal berichten in hun mailbox.

Het onderzoek bestudeerde individuele verschillen in hoe medewerkers omgaan met werkmails en op welke manier dit bijdraagt tot het bereiken van persoonlijke doelstellingen. Daaruit blijkt dat medewerkers een van de volgende vier doelen nastreven wanneer ze werkmails beantwoorden: bezorgdheid tonen aan anderen, hun werk op een effectieve manier uitvoeren, hun welbevinden behouden en controle over hun werk behouden. Afhankelijk van het doel iemand nastreeft, gaat hij anders om met werkmails. Welke doelen priorititeit krijgen, hangt nauw samen met iemands persoonlijkheid.

Een vriendelijk of aangenaam persoon, bijvoorbeeld,  zal veel belang hechten aan het tonen van bezorgdheid voor anderen. De betrokkene zal er dan ook de voorkeur aan geven om snel te antwoorden, maar ook aandacht besteden aan het taalgebruik en de toon van de mail.

Senior HR Business Partner

DP World Antwerp

HR talent werving en selectie

UZ Leuven

Projectleider soft HR

Motena

Projectbeheerder HR Analytics

Actiris

HR Directeur

Groep DIlbeek

Learning and Development specialist

Helden Van Het Zol

HR Adviseur Social Affairs

Aldi Holding

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.