Werknemer aansprakelijk stellen:
moeilijk, maar niet onmogelijk

ArbeidsomstandighedenArbeidsrechtPrivacyVeiligheid

De arbeidsrechtbank te Tongeren paste deze principes toe op een eis tot betaling van een schadevergoeding, ingesteld door een werkgever tegen een bediende. De zaak handelde over een winkelbediende die verantwoordelijk was voor het wegbrengen van de kassaopbrengsten in afwezigheid van de winkelverantwoordelijke. Volgens de interne richtlijnen dienden de kassaopbrengsten dagelijks naar de nachtkluis van de bank te worden gebracht.

De bediende liet echter na dit te doen. Ze spaarde de opbrengsten van enkele dagen op in afzonderlijke enveloppen, die ze bewaarde in het handschoenenkastje in haar wagen. Enkele dagen later werd opgemerkt dat de opbrengsten van het weekend nog niet op de rekening stonden. Aanvankelijk hield de bediende vol dat het moest gaan om een vergissing van de bank. Ze beweerde dat ze het geld had gestort in de nachtkluis. Toen het geld na een week nog niet op de rekening stond, herhaalde de bediende dat ze het geld naar de nachtkluis had gebracht, maar ze gaf toe dat ze de gelden niet dagelijks had weggebracht.

Uiteindelijk nam de bediende zelf contact op met de werkgever met de melding dat ze de gelden niet had gestort. Ze verklaarde dat ze het geld had opgeborgen in het handschoenenkastje van haar wagen, waar het geld – volgens de bediende – werd gestolen. De werkgever diende klacht in tegen onbekenden wegens diefstal. De politie voerde een grondig onderzoek, waaruit bleek dat ook de laatste versie van de feiten niet correct kon zijn – de wagen van de bediende vertoonde geen enkel spoor van braak. Uiteindelijk gaf de bediende toe dat ze haar vriend gevraagd had om het geld weg te brengen. Toen haar vriend werd verhoord, bleek dat hij eerst een bezoek had gebracht aan een café en dat hij een kennis een lift had gegeven. Nadien was hij naar de bank gegaan en had hij opgemerkt dat het geld verdwenen was.

Hoewel de bediende vermoedelijk zelf niet betrokken was bij de diefstal van de gelden, achtte de werkgever haar verantwoordelijk. Ze had niet alleen de richtlijnen miskent, ze had ook bij herhaling gelogen over de feiten. Door elke keer een nieuw verhaal op te dissen, had ze het onderzoek ook nodeloos vertraagd. Dat vond ook de arbeidsrechtbank te Tongeren, die de vordering van de werkgever gegrond verklaarde. De bediende werd aansprakelijk gesteld wegens het verlies van de gelden, omdat ze een ‘grove fout’ had begaan in het kader van de uitvoering van haar arbeidsovereenkomst.

Arbeidsrechtbank Tongeren, 8 mei 2008, A.R. nr. 1566/2007

src=”http://www.hrsquare.be/Images/logos/ce.jpg” alt=”images” border=”0″ width=”150″ height=”27″ />

images

ALDI België
Port of Antwerp-Bruges

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.