Werknemers doorgaans tevreden over veiligheid op werkvloer, maar corona weegt mentaal zwaar

De meeste medewerkers zijn erg tevreden over hoe de werkgever de fysieke veiligheid op kantoor garandeert: 75 procent van de medewerkers zegt daarover gerustgesteld te zijn. De regels voor afstand en hygiëne worden op de werkvloer dus goed opgevolgd. Werkgevers zijn daar strikt mee omgegaan, want een tweede lockdown is absoluut te vermijden. Het cijfer pleit voor het vermijden van een algemene tweede lockdown.

 

Een op vijf vreest voor job bij tweede lockdown

Meer dan de helft van de medewerkers (52 procent) meent dat het bedrijf klaar is voor een tweede lockdown mocht die er komen. Dit betekent evenwel niet dat men denkt daar zonder kleerscheuren uit te komen: een op vijf vreest voor de eigen job, 18 procent vreest toch ook voor een faillissement mocht het zover komen.
Tom Vlieghe, Director Acerta Consult: “Er is een breed gedragen appreciatie van medewerkers voor de inzet van de werkgever voor hun fysieke gezondheid in een veilige werkomgeving. Dat gaat over handen wassen, afstand houden, circulatieplannen enz. Maar iemands gezondheid is meer dan alleen het fysieke. We zien veel onzekerheid en angst: bij een op drie heeft corona een negatieve invloed op de zin in de job, een op drie vreest dat er ontslagen zullen vallen, een op vijf vreest voor de eigen job. Op het mentale vlak ervaren medewerkers de werkomgeving duidelijk nog niet als veilig.”

Meer stress

De coronacrisis heeft een niet te onderschatten weerslag op het psychisch welzijn. Ook op de werkvloer is dat het geval. Uit de antwoorden blijkt dat bijna vier op tien meer stress ervaren. Ook opvallend: een kwart van de medewerkers zegt minder gelukkig te zijn op het werk.

Tom Vlieghe: “De impact op de productiviteit van medewerkers is verdeeld. De groep bij wie de productiviteit stijgt, is even groot als deze bij wie de productiviteit daalt. Het is dus sterk afhankelijk van medewerker tot medewerker, waardoor een individuele aanpak noodzakelijk is. We zien ook dat bijna een op vier medewerkers meer stress ervaart. Maar stress, onzekerheid en angst op de werkvloer werken verlammend. Net nu wendbaarheid en creativiteit extra belangrijk zijn. Een deel van de verklaring ligt mogelijk in de toegenomen werkdruk en het feit dat de grens tussen werk en privé vervaagt. De mentale veerkracht van de werknemer geraakt op door een combinatie van omgevingsfactoren zoals verminderde sociale contacten, onzekerheid over scholen, gezinsleden die in quarantaine moeten en de steeds wijzigende regels. Het vraagt veel.”

Steun leidinggevenden vaak onvoldoende

Wie zich niet goed voelt op de werkvloer, klopt het best aan bij zijn baas. Maar bij sommigen wringt daar het schoentje: zes op tien medewerkers zeggen genoeg contact te hebben met de leidinggevenden en/of collega’s om de job goed te kunnen uitvoeren. Vier op tien stellen uitdrukkelijk dat ze de steun van de leidinggevende missen. Nochtans zijn regelmatig contact houden, meedenken en interesse tonen, onmisbare elementen om de coronacrisis op de werkvloer samen door te komen.

Tom Vlieghe: “We mogen niet vergeten dat corona ook bij leidinggevenden zorgt voor onzekerheid. Niemand heeft dit al eerder meegemaakt. Hoe geef je leiding op afstand? Hoe realiseer je teamcohesie als mensen van thuis werken? Voor de nodige mentale ondersteuning aan medewerkers, zouden werkgevers leidinggevenden beter moeten omkaderen opdat zij zelf weer steviger in de schoenen zouden staan. Van daar kunnen zij dan werken aan de bereidheid en de bekwaamheid van hun mensen om met de aan de gang zijnde veranderingen om te gaan.”

Senior HR Business Partner

DP World Antwerp

HR talent werving en selectie

UZ Leuven

Projectleider soft HR

Motena

Projectbeheerder HR Analytics

Actiris

HR Directeur

Groep DIlbeek

Learning and Development specialist

Helden Van Het Zol

HR Adviseur Social Affairs

Aldi Holding

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.