Werknemers in Oost-Europese EU-lidstaten werken tot drie weken meer per jaar

De gemiddelde collectief overeengekomen werkweek in de Europese Unie is sinds 2016 onveranderd en bedraagt 38 uur. Toch zijn er tussen de verschillende lidstaten grote verschillen, zo blijkt uit de tweejaarlijkse analyse van de arbeidstijden door Eurofound.

Een eerste opmerkelijke vaststelling is dat werknemers in de 15 Lidstaten die voor mei 2004 zijn toegetreden tot de EU de arbeidstijd licht daalde sinds 2016. Terwijl de werktijd in de 13 Lidstaten die na 2004 zijn toegetreden steeg. In de ‘oudere’ lidstaten bedraagt het gemiddeld aantal jaarlijks gewerkte uren 1687, in de nieuwere lidstaten is dat 1803. Dat geeft een verschil van 116 uur of het equivalent van drie werkweken.

Werknemers in Estland, bijvoorbeeld, werken jaarlijks gemiddeld 1848 uren, en werken zo het langst. Franse werknemers daarentegen werken gemiddeld 1602 uren per jaar en bevinden zich aan het andere uiterste van het continuüm. Omgerekend betekent dit dat Estse werknemer jaarlijks zes weken meer werken dan hun Franse collega’s. Een van de verklaringen voor dit grote verschil is dat in Estland er nauwelijks collectief overleg is over de arbeidstijd.

Uit de analyse van Eurofound blijkt voorts dat de banksector met 37,5 uur gemiddeld de kortste werkweek kent en de detailhandel met 38,3 uur de langste. Het gemiddelde aantal dagen wettelijk jaarlijks verlof bedraagt 23,8 dagen, al ligt dit in de lidstaten toegetreden na 2004 beduidend lager.

Bron: Eurofound

ALDI België
Port of Antwerp-Bruges

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.