Werknemers opnieuw aan zet tijdens de loononderhandelingen

Het salaris speelt vaak een doorslaggevende rol zijn bij het binnenhalen van topmedewerkers. Zo hebben bijna zeven op de tien (69 procent) CFO’s en financieel directeurs in het afgelopen jaar een hoger loon moeten aanbieden dan het loon dat ze oorspronkelijk in gedachten hadden, om een talentvolle sollicitant binnen te halen. Deze trend zal zich voortzetten in 2016. Zo zegt bijna twee derde (64 procent) van de Belgische CFO’s en financieel directeurs dat, in vergelijking met drie jaar geleden, de kans nu groter is dat ze hogere lonen aanbieden voor gekwalificeerde professionals. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek van de Robert Half Salarisgids 2016 voor financiële, boekhoudkundige en administratieve professionals.

Gezien de economische groeivooruitzichten, de bijhorende jobcreatie en de aanhoudende ‘oorlog om talent’ zijn bedrijven bereid om de lonen te verhogen voor zowel bestaande topmedewerkers als voor kandidaten die over de gewenste vaardigheden beschikken. Gespecialiseerde kandidaten met sterk ontwikkelde vaardigheden zijn immers zeer gegeerd op de arbeidsmarkt en kennen doorgaans hun marktwaarde. Hoewel ook extralegale voordelen en persoonsgebonden factoren, zoals doorgroeimogelijkheden of de balans tussen werk- en privéleven een rol spelen, kan een aantrekkelijk salaris het verschil maken om het nodige talent te kunnen aanwerven én te behouden.

Topkandidaten in sterke positie

Topkandidaten die over veelgevraagde of moeilijk te vinden vaardigheden beschikken, ontvangen geregeld meerdere jobaanbiedingen en staan in een sterke positie om over het loon te onderhandelen. Bedrijven beseffen dan ook in toenemende mate dat competitieve verloningspakketten essentieel zijn om het nodige talent binnen te halen.

Zeker gespecialiseerde kandidaten met drie tot vijf jaar ervaring zijn veelgevraagd, aangezien bedrijven een balans zoeken tussen ervaring en groeipotentieel. Doordat de zoektocht naar dergelijk talent in verschillende functiedomeinen uitdagend kan zijn, kunnen hooggekwalificeerde professionals voor veelgevraagde posities en knelpuntberoepen of in het algemeen functies waar de vraag groter is dan het aanbod, in staat zijn een hoger startsalaris te onderhandelen.

Lonen voor bestaande werknemers ook in de lift

Er heerst een aanhoudende bezorgdheid omtrent personeelsretentie: 70 procent van de financieel verantwoordelijken is bezorgd dat topmedewerkers binnen hun finance- en accountingafdeling het komende jaar het bedrijf zullen verlaten voor een andere uitdaging. Hoewel financiële voordelen niet de enige te overwegen factor is, kan een salarisverhoging bijdragen tot het binnenhalen en behouden van topmedewerkers. Zo zeggen bijna vier op de tien (38 procent) CFO’s en financieel directeurs dat ze in het afgelopen jaar een goede medewerker zijn kwijtgespeeld aan een ander bedrijf dat hem/haar een baan met een hogere verloning aanbood.

Bedrijven beseffen dus in toenemende mate het belang van salarisverhogingen. Meer dan een kwart (28 procent) van de Belgische CFO’s en financieel directeurs verwacht een stijging van de lonen van hun werknemers van gemiddeld 6 procent de komende 12 maanden. Dit betekent een stijging van maar liefst 10 procent ten opzichte van 2013, toen slechts 18 procent zei hogere lonen toe te kennen. Hiermee wordt de trend voortgezet die al zichtbaar was in het afgelopen jaar waarbij gemiddeld 15 procent van de bestaande medewerkers een loonsverhoging heeft ontvangen. Ook wat bonussen betreft, is het beeld positief: 80 procent kent bonussen toe en 17 procent zegt het bedrag van de bonus te verhogen.

Doel: personeel aan boord houden 

Personeelsbehoud is dus een groeiende prioriteit voor bedrijven die steunen op de ervaring van hun medewerkers om nieuwe initiatieven te leiden, projecten te beheren en nieuwe werknemers op te leiden. Hoewel het salaris niet de enige te overwegen factor is, kan het aanbieden van salarisverhogingen en bonussen wel het verschil maken. Bedrijven dienen daarom het verloningsbeleid van hun werknemers op regelmatige basis onder de loep te nemen, willen ze hun toptalent aan zich binden. Het belang van goed ontwikkelde retentiestrategieën kan met andere woorden niet worden onderschat in een economie waar de vraag voor gespecialiseerde professionals het aanbod overstijgt.

Bron: Robert Half (roberthalf.be)


Benelux Unie
ALDI België

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.