Werknemers willen meer aandacht voor belastingvriendelijke beloning

ArbeidsmarktArbeidsrechtCommunicatieExtra-legale voordelenFlexibiliteitIncentivesLoonLoonkostenLoopbaanMotivatie
Dat blijkt uit de Reward Barometer, ontwikkeld door PricewaterhouseCoopers (PwC) en ISW Limits, een spin-off van de KU Leuven. Hiermee kunnen bedrijven peilen naar de motivatie van hun werknemers en nagaan in welke mate werknemers tevreden zijn met hun financiële en niet-financiële verloning. In een pilootproject eerder dit jaar pasten PwC en ISW Limits de methodologie toe op het lezerspubliek van enkele Belgische businesstijdschriften.

Zowel de financiële als niet-financiële verloningselementen blijken een cruciale rol te spelen. Een derde van de deelnemers is erg toegewijd aan zijn job en werkgever, terwijl 15 procent dat helemaal niet is. De jobmotivatie wordt vooral beïnvloed door niet-financiële beloningsvormen, zoals jobinhoud, organisatie en werksfeer. Op het vlak van de loyauteit aan de werkgever zijn zowel de financiële als niet-financiële beloningsvormen bepalend.

Meer dan één op de vijf (22 procent) overweegt over te stappen naar een ander bedrijf. Bij de leeftijdsgroep tot 34 jaar is dat zelfs 40 procent.

Vier op de tien deelnemers vindt dat hun werkgever niet in staat is competente werknemers aan zich te binden, waardoor zij ook zelf overwegen het bedrijf te verlaten. 52 procent van de ondervraagden is er bovendien van overtuigd bij een andere werkgever hetzelfde of zelfs meer te kunnen verdienen.

Flexibiliteit

Uit de studie blijkt ook dat naast de loonpolitiek en de ‘eerlijkheid’ van het loon ook niet-financiële aspecten, zoals carrièremogelijkheden en werksfeer, een duidelijke invloed hebben op de loyauteit van werknemers aan hun werkgever. Slechts 14 procent van de ondervraagden is heel tevreden over de flexibiliteit die de werkgever hen geeft inzake de manier en het tijdstip waarop zij hun professionele taken uitvoeren.

40 procent is bovendien van mening dat hun salarispakket niet in verhouding staat tot de inspanningen die ze leveren en dat de verloningspolitiek niet eerlijk wordt toegepast binnen de organisatie.

Volgens de respondenten moeten bedrijven ook meer oog hebben voor de belastingefficiëntie van hun verloningspakketten. Slechts 16 procent van de ondervraagden is zeer tevreden met de inspanningen van hun werkgever op dat vlak. De meeste deelnemers vinden bovendien dat de werkgever beter en openlijker zou moeten communiceren over de verloningspolitiek.

Verder blijkt ook dat werknemers meer flexibiliteit willen bij de samenstelling van hun verloningspakket, zodat ze dat beter kunnen afstemmen op hun persoonlijke behoeften. 70 procent zou op dat vlak liever meer inspraak en vooral een grotere keuzevrijheid willen hebben.

Projectbeheerder HR Analytics

Actiris

HR Manager

Meat&More

HR Business Partner

Zorg Stekene

Recruitment Manager

Intelect

Corporate Recruiter

Gentis

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.