Werknemers willen meer flexibiliteit in extralegale voordelen

Dat blijkt uit het Groot Beloningsonderzoek door professor Xavier Baeten en onderzoekster Bieke Huyst van de Vlerick Business School. 1993 respondenten namen deel aan het onderzoek. De bevraging verliep in samenwerking met De Standaard en La Libre Belgique.

Een aanvullende pensioen, een hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques en opleiding zijn de vier meest voorkomende voordelen die Belgische werknemers ontvangen. Voor de kaderleden komen daar de bedrijfswagen en gsm bij. Niet toevallig voordelen die door de overheid min of meer fiscaal gestimuleerd worden.

Van ‘duurzaamheid’ is er echter nog weinig sprake in het voordelenpakket. Slechts 4 op de 10 ontvangt een fietsvergoeding. Ook initiatieven rond maatschappelijk verantwoord ondernemen, zoals vrijwilligerswerk in bedrijfscontext, zijn niet populair. In tegenstelling tot de populaire bedrijfswagen is de bedrijfsfiets de hekkensluiter.

Ook kinderopvang doet het niet goed: 13% geeft aan dat het bedrijf opvang aanbiedt tijdens de schoolvakanties, 8% kan rekenen op oppas voor zieke kinderen en 6% van de respondenten beschikt over een bedrijfscrèche. Het valt op dat ook de werknemers niet echt vragende partij zijn hiervoor.

Bedienden beschikken over minder voordelen dan kaderleden. Slechts 24% van de bedienden beschikt over een bedrijfswagen, bij managers is dat 68%. Ook een mobiele telefoon is gelinkt aan de functie. Verzekeringen zijn dan weer niet functiegebonden. Ten slotte verschilt ook het beloningsbeleid naargelang de bedrijfsgrootte: voordelen komen minder voor in kleine bedrijven.

Voorkeur
Vraag en aanbod zijn redelijk goed op elkaar afgestemd. Belgische werknemers geven de voorkeur aan een hospitalisatieverzekering, een aanvullend pensioen, opleidingsmogelijkheden en glijdende werkuren. Voorkeuren die ook frequent aangeboden worden.

De zogenaamde ‘new age benefits’, zoals een fitness(abonnement), was- en strijkdienst, een winkel op het werk, en vrijwilligerswerk kunnen nog steeds niet op bijval van de Belgische werknemer rekenen. Ze worden bovendien ook weinig aangeboden. Opvallend is dat hetzelfde geldt voor de bedrijfsfiets.

Toch zijn er lacunes. Vooral de mogelijkheid tot flexibiliteit specifiek via thuiswerk biedt nog veel marge voor verbetering: slechts 37% van de bedienden mag op regelmatige basis thuiswerken, terwijl de respondenten dit net zeer belangrijk vinden.

Het belang van sommige voordelen is leeftijdsgebonden. De groep tussen 36 en 45 jaar hecht vooral belang aan flexibel werken. 45-plussers zijn dan weer vooral bezorgd over verzekeringen en pensioen.

De bedrijfswagen bevindt zich in het midden. Mensen die geen bedrijfswagen hebben, geven aan dat een minder belangrijk voordeel te vinden dan mensen die er wel een hebben. Wie er een heeft, is dus niet geneigd die af te staan.

Meer flexibiliteit
Werknemers zijn best wel tevreden over hun extralegale voordelen, maar ze zouden graag meer keuzevrijheid hebben om die voordelen beter af te stemmen op hun persoonlijke situatie. Dat gevoel leeft sterker bij bedienden dan bij kaderleden. Anderzijds blijkt echter ook dat mensen niet bereid zijn om in te leveren. Minder vakantiedagen in ruil voor meer voordelen scoort het slechtst. Ook loon inleveren voor extra vakantie of voordelen is niet populair.

Vooral over de uitkering van de bonus is de vraag naar flexibiliteit groot. 49% van de kaderleden wil hun bonus volledig in cash ontvangen; bij de bedienden is dat 65%. Dat betekent dat zo goed als de helft van de werknemers een mix van aanvullend pensioen en vakantiedagen verkiezen. Managers zijn meer geïnteresseerd in warrants. De huidige wetgeving verhindert echter een vergaande flexibiliteit.

Onwetendheid groot
De respondenten overschatten hun kennis over de voordelen waarover ze beschikken. Zo weet 22% van de respondenten niet of ze een invaliditeitsverzekering hebben. Dat geldt ook voor de overlijdensverzekering en het zorgverlof. Heel opvallend is dat slechts 1,3% van de werknemers die een bedrijfswagen hebben, weten hoe ze hierop belast worden. Managers hebben door de band genomen meer het gevoel goed geïnformeerd te zijn dan bedienden. “Managers kloppen eerst bij de HR-afdeling aan, terwijl bedienden eerst naar collega’s stappen, die soms ook verkeerd geïnformeerd zijn”, verklaart professor Xavier Baeten.

Vooral rond verzekeringen is de kennis laag. Baeten verwijst naar de veel te technische communicatie van verzekeraars en bedrijven over dit onderwerp.

 

HR application & data expert

Port of Antwerp-Bruges

HR-manager

Benelux Unie

Payroll Manager

FSMA

HR Consultant – Recruitment & HR Projects

Atlas Copco

Consultant werving en selectie

UZ Leuven

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.