Werknemers zijn minder trouw dan jaar geleden

Dit blijkt uit het ‘Best Workplaces’-onderzoek 2015 van Great Place to Work. Het aantal respondenten dat akkoord gaat met de stelling ‘Ik wil hier nog een lange tijd blijven werken’ is het afgelopen jaar gedaald van 85% naar 83%.

Al meer dan 25 jaar onderzoekt Great Place to Work wat goed werkgeverschap precies inhoudt. Dit jaar werkten meer dan 29.000 personen in Nederland mee.

Teamgevoel als retentiemiddel 

Bij de werkgevers die de lijst van ‘Best Workplaces’ van Nederland 2015 haalden, werken medewerkers met een sterker teamgevoel dan bij organisaties die de lijst niet haalden. De mate van vertrouwen onder medewerkers is gestegen van 72% naar 73%. Nochtans komt de relatie tussen management en medewerker op cruciale momenten normaal meer onder druk te staan.

Ondanks het gestegen vertrouwen, vinden de respondenten minder dan vorig jaar dat promoties gaan naar degenen die het verdienen. Hier is een daling van 3% te zien ten opzichte van 2014. Een derde zegt dat managers voortrekken. Ook het aantal personen dat van mening is dat de winst eerlijk wordt gedeeld, is met 2 procentpunten gedaald naar 58%.

Medewerkers betrekken

Het grootste verschil tussen de top 5 van ‘Best Workplaces’ en de rest van de lijst is duidelijk bij de stelling ‘Het management betrekt werknemers bij het nemen van beslissingen die betrekking hebben op hun werk en werkomgeving’. Met een stijging van 7% ten opzichte van vorig jaar scoort de top 5 hier nu 90%. De ‘Best Workplaces’ scoren hierop gezamenlijk 67%. Het contrast met organisaties die de lijst van ‘Best Workplaces’ niet hebben gehaald, is nog forser: zij scoren hierop slechts 47%.

Bron: PW De Gids (pwdegids.nl)


Senior HR Business Partner

DP World Antwerp

HR talent werving en selectie

UZ Leuven

Projectleider soft HR

Motena

Projectbeheerder HR Analytics

Actiris

HR Directeur

Groep DIlbeek

Learning and Development specialist

Helden Van Het Zol

HR Adviseur Social Affairs

Aldi Holding

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.