Werknemersvertrouwen bereikt hoogste peil sinds 2002

Communicatie

Het werknemersvertrouwen bereikte het voorbije trimester een recordniveau en bereikt het hoogste niveau gemeten sinds 2002. Het voorbije trimester was 53% van de respondenten positief, een stijging van 4% ten opzichte van de vorige meting en 2% ten opzichte van de meting daarvoor. Alleen bij de allereerste meting in de zomer van 2000 schatten de Belgische werknemers hun kansen nog positiever in (62% positief). Het aandeel pessimisten blijft stabiel op 35%. Het aandeel neutralen loopt daarentegen terug van 16% bij de vorige meting naar 13% nu. De positieve vooruitzichten op een dalende werkloosheid, toegenomen tewerkstellingsprognoses en de talrijke berichten over openstaande vacatures en jobhappenings hebben ongetwijfeld een positieve invloed gehad.

Op de vraag “Is de arbeidsmarkt momenteel gunstig om werk te vinden of van job te veranderen?” antwoordt 53% van de respondenten positief. Bij de vorige meting was dat nog 49%. De positieve berichten over de daling van de werkloosheid en de toegenomen werkzaamheidsgraad beïnvloeden ongetwijfeld het vertrouwen van de werknemers in hun kansen op de arbeidsmarkt. Het grootste aandeel optimisten is terug te vinden bij de werknemers tussen 25 en 45 jaar. Maar liefst 58% van hen schatten hun kansen op de arbeidsmarkt rooskleurig in. Omdat de meting werd uitgevoerd net voor de negatieve berichtgeving over Opel is deze gebeurtenis nog niet in de barometer mee opgenomen.

Op het niveau van de subgroepen wordt de kloof tussen Franstaligen en Nederlandstaligen ook deze keer bevestigd: de Nederlandstaligen (65%) zijn opmerkelijk positiever dan de Franstaligen (38%). Mannen (56%) zijn iets positiever dan de vrouwen (51%). En wat leeftijd betreft, rapporteert ook deze barometer dat jongeren opmerkelijk positiever zijn dan hun oudere collega’s. Bij de respondenten jonger dan 35 jaar is 56% positief, waar dat bij de 45-plusser slechts voor 44% van hen het geval is.

ALDI België
Benelux Unie

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.