Werknemersvertrouwen blijft dalen

Attitude
Voor de vijfde keer op rij daalde de “barometer werknemersvertrouwen”. De peiling vond plaats in de eerste week van juli. Het slechte economische klimaat, de stijgende werkloosheidscijfers en het ondernemersvertrouwen dat op het laagste peil staat sinds 1993 wegen op het vertrouwen dat werknemers op korte termijn hebben in de arbeidsmarkt. Een jaar geleden waren er nog 49% positief gestemde respondenten en 37% pessimisten. Langzaam maar zeker
stijgt het aantal mensen dat een negatieve indruk heeft van de arbeidsmarkt. De mogelijkheden om op korte termijn van werk te veranderen of werk te vinden worden nog niet optimistischer ingeschat. “De vraag blijft welke gebeurtenis of beleidsinitiatief het optimisme van de bedrijven en van de werknemers zal kunnen opkrikken? Het is afwachten of de werkgelegenheidsconferentie die gepland is voor september voor de ommekeer zal kunnen zorgen”, commentarieert Randstad. In vergelijking met de enquête in de maand april ging het percentage positieve respondenten met 2% naar beneden van 34% naar 32%. Het
aantal neutralen blijft stabiel op 12%. Het aantal pessimisten stijgt van 55% naar 56%. In tegenstelling tot de vorige barometers werd een stijging vastgesteld van het aantal personen die positief staan ten opzichte van de arbeidsmarkt bij
Franstaligen (van 27% naar 29%). Bij de Nederlandstaligen zet de dalende trend zich verder (van 39% naar 34%). Ook het aantal pessimisten daalt voor de eerste keer langs Franstalige zijde (van 61% naar 56%). Dit terwijl het aantal pessimisten aan Nederlandstalige zijde blijft stijgen (van 50% naar 56%) waardoor beide landsdelen op hetzelfde niveau komen.

HR application & data expert

Port of Antwerp-Bruges

HR-manager

Benelux Unie

Payroll Manager

FSMA

HR Consultant – Recruitment & HR Projects

Atlas Copco

Consultant werving en selectie

UZ Leuven

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.