Werknemersvertrouwen blijft laag (ondanks betere arbeidsmarktprestaties)

Het aandeel optimisten (zij die de arbeidsmarkt gunstig of heel gunstig vinden om werk te vinden of om van werk te veranderen) ligt nauwelijks hoger dan het aandeel pessimisten. 44 procent vindt de arbeidsmarkt gunstig of heel gunstig. 39 procent schat de kansen op de arbeidsmarkt ongunstig of heel ongunstig in.

Voor 17 procent is de arbeidsmarkt gunstig noch ongunstig. Het ziet er naar uit dat het werknemersvertrouwen niet meer helemaal spoort met de objectieve arbeidsmarktontwikkelingen.

Structureel onzeker

Op dit ogenblik bedraagt de werkloosheidsgraad in België 7,2 procent (volgens het Europees bureau voor de statistiek Eurostat, derde kwartaal 2017). Dat is zelfs lager dan in 2007 met toen 7,5 procent. Dan valt logischerwijs te verwachten dat het werknemersvertrouwen vandaag het niveau van 2007 (minstens) evenaart. Vreemd genoeg ligt het aandeel optimisten maar liefst 9 procentpunten lager dan toen.

In 2007 was 53 procent van de bevraagden optimistisch over hun kansen op de arbeidsmarkt, ten opzichte van 44 procent vandaag. Dit suggereert dat werknemers en werkzoekenden structureel – los van de economische conjunctuur – onzekerder zijn geworden over hun positie op de arbeidsmarkt.

Foute percepties

Een mogelijke verklaring ligt in twee belangrijke ontwikkelingen: de globalisering en de digitalisering/robotisering. Door de globalisering vrezen werknemers dat een deel van de beschikbare jobs verdwijnen naar het buitenland of dat buitenlandse investeerders minder dan vroeger in België zullen investeren.

Nog belangrijker is de technologische ontwikkeling. Velen geloven dat jobs worden overgenomen door robots of worden gedigitaliseerd/geautomatiseerd en dat er onvoldoende nieuwe jobs zullen worden gecreëerd. In beide gevallen gaat het grotendeels om percepties die helemaal niet door de feiten worden bevestigd. Het nieuwe onderzoek van McKinsey ‘Shaping the future of work in Europe’s digital front-runners’ dat enkele dagen geleden werd voorgesteld, maakt dat nog maar eens duidelijk.

Pessimistische vrouwen

Een tweede belangrijke vaststelling is dat vrouwen de arbeidsmarkt veel ongunstiger blijven inschatten dan mannen. Nochtans is de werkloosheid van vrouwen de voorbije 10 jaar gunstig geëvolueerd ten opzichte van de mannelijke werkloosheid. De voorbije jaren lag de werkloosheidsgraad van vrouwen in België op of zelfs onder het niveau van dat van mannen.

Die positieve evolutie heeft echter geen effect op het globale vertrouwen van vrouwen. Het verschil lijkt zelfs gegroeid en bedraagt nu 15 procentpunten (respectievelijk 51 procent en 36 procent optimisten). Vrouwen zijn zowel meer neutraal (21 procent ten opzichte van 14 procent), als meer pessimistisch (respectievelijk 43 procent ten opzichte van 35 procent) dan mannen wat hun kansen op de arbeidsmarkt betreft.

Bij de vrouwen zijn er anno 2017 meer pessimisten dan optimisten (respectievelijk 43 procent en 36 procent). Bij de mannen is het andersom (51 procent optimisten ten opzichte van 35 procent).

De andere verschillen tussen de subgroepen blijven, zoals verwacht, bestaan. Nederlandstaligen blijven veel positiever dan Franstaligen (59 procent versus 29 procent). En jongeren blijken positiever dan 45-plussers: 46 procent versus 39 procent. Het laatste verschil is echter kleiner dan verwacht.

Zorgwekkend voor vrijwillige mobiliteit

Jan Denys, arbeidsmarktexpert bij Randstad, concludeert: “Het achterblijven van het werknemersvertrouwen heeft als mogelijk effect dat de vrijwillige mobiliteit van werknemers wordt afgeremd. Onderzoek van Securex uit 2016 lijkt dit te bevestigen. Deze lage vrijwillige mobiliteit is niet zo goed voor de globale werking van onze arbeidsmarkt en het kan ook negatief inwerken op innovatie en productiviteit.”

Bron: Randstad (randstad.be)

 

Port of Antwerp-Bruges
ALDI België

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.