Werkonderbreking tegen dreigende oorlog

De werkonderbreking moet symbool staan voor het syndicaal protest tegen de dreigende oorlog in Irak. In ons land vindt de werkonderbreking plaats tussen 11u55 en 12u05. De actie krijgt de steun van de drie vakbonden (ACV, ABVV en ACLVB), samen goed voor 3 miljoen aangesloten leden.
De bonden willen in gans Europa de politieke beleidsmakers duidelijk maken dat de oorlogslogica moet worden losgelaten. Ze roepen de Belgische regering op om bij haar standpunt te blijven. Tijdens de symbolische werkonderbreking – voor velen tijdens de normale middagpauze – zullen vakbondssecretarissen in de bedrijven informatiesessies geven over de vredesactie.
Op zaterdag 15 maart blazen de bonden verzamelen voor een nieuwe vredesbetoging in Brussel, samen met een grote groep ngo’s. Op 15 februari trokken al 50.000 manifestanten door het centrum van de hoofdstad.

Benelux Unie

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.