Werkzoekenden met medische achtergrond aan het werk helpen in zorgsector

InstroomSelectieWerving

Drie jaar geleden werd, met de hulp van Europa (Europees Sociaal Fonds) en de Vlaamse overheid, het project United Colours of Nursing (UCN) opgestart. 26 dames begonnen toen aan een verkorte opleiding om aan de slag te kunnen als verpleegkundige in de gezondheidssector. Elk van hen had in hun thuisland al eerder een medisch diploma behaald, maar kon er niet mee aan de slag, omdat het hier niet erkend werd. De opleiding zelf bestond uit een aangepast traject met intensieve begeleiding op maat van de doelgroep. Twintig van hen studeren in juni af en kunnen met hun bachelor in de verpleegkunde meteen aan de slag.

Minister van Werk Frank Vandenbroucke is het project erg toegenegen en wil de bevindingen van United Colours of Nursing inzetten om alle werkzoekenden met een medische achtergrond de kans te geven deze opleiding te volgen. In september 2008 starten de VDAB en twee scholen uit Brugge en Turnhout met een nieuw opleidingsproject. “United Colours of Nursing heeft ingespeeld op enkele zaken die ik erg belangrijk vind. Het project gaat in op een potentieel dat we tot dusver niet aangeboord hebben en doet dat met aandacht en respect voor de cursisten enerzijds en voor onze gezondheidssector anderzijds.”

“Ik wil de ervaringen uit United Colours of Nursing structureel verankeren in het beleid. Het partnerschap tussen VDAB, de Hogere Beroepsopleiding Verpleegkunde Brugge (HBOV), de Katholieke Hogeschool Kempen en de gezondheidssector is daar een eerste stap in, net als de uitbreiding naar de andere werkzoekenden. Na het schooljaar 2008-2009 breiden we het project uit naar andere provincies, met de bedoeling op termijn overal in het land deze opleiding te kunnen aanbieden.”

Bedoeling is om naast nieuwkomers met een niet-erkend diploma ook andere werkzoekenden met enige kennis van de medische sector in het project in te schakelen. Dat kunnen mensen zijn die langer geleden een diploma uit de medische sector gehaald hebben, maar die daar lang niets mee gedaan hebben. Maar net zo goed vrijwilligers die zonder diploma bijvoorbeeld in een rusthuis aan de slag zijn gegaan. Op termijn kunnen daar ook werkzoekenden bijkomen zonder deze voorkennis, maar met interesse in de sector.

De opleiding wordt ook inhoudelijk breder. “Als je wil dat meer mensen terechtkomen in de zorgsector moet je breder kijken. We kiezen daarom voor een opleiding waar de werkzoekenden trapsgewijs eerst het diploma logistiek helper, dan dat van zorgkundige en ten slotte de bachelor verpleegkundige kunnen halen, afhankelijk van hun mogelijkheden en interesse.” De opleidingen worden ingericht in nauwe samenspraak met de gezondheidssector.

Info: Hendrik Van Poele, persmedewerker Frank Vandenbroucke, 02/552.68.49 of 0497/48.19.51, [email protected]

Senior HR Business Partner

DP World Antwerp

HR talent werving en selectie

UZ Leuven

Projectleider soft HR

Motena

Projectbeheerder HR Analytics

Actiris

HR Directeur

Groep DIlbeek

Learning and Development specialist

Helden Van Het Zol

HR Adviseur Social Affairs

Aldi Holding

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

Abonneer en krijg meer!

Abonnees krijgen niet alleen 6x per jaar het HR Square magazine in de brievenbus, maar genieten daarbovenop ook van exclusieve PLUS-artikels en tal van andere voordelen!

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.