Werving, search en selectie: 25 tot 30 procent minder activiteit in 2009

ArbeidsmarktInstroomLoonSelectieWerving
Federgon, de federatie van partners voor werk, hield een enquête bij de bureaus voor werving, search en selectie. De sectororganisatie wilde nagaan wat de gevolgen zijn van de economische conjunctuur op de activiteiten van deze bureaus. Tegelijk werd gepeild naar hun verwachtingen en de tendensen voor het jaar 2010.

Impact van de economische crisis

De impact van de economische conjunctuur op hun activiteiten:

 • De activiteit werving, search en selectie van de bureaus aangesloten bij Federgon heeft erg geleden onder de economische crisis. In 2009 was er een terugval van de activiteit tussen 25 en 30 procent.
 • De activiteiten HR-consultancy, coaching en assessment bleven echter relatief gespaard.
 • 90 procent van de ondervraagde bureaus meent dat het dieptepunt achter hen ligt.
 • Vooral bij de klanten in de secundaire sector is de activiteit ineengestort.
 • De gezondheidszorg, de social profit en de overheid waren de enige die verder aanwierven.
 • Het aantal en het gemiddelde niveau van de kandidaten zijn verhoogd. Hun verwachtingen inzake loon- en arbeidsvoorwaarden liggen echter slechts lichtjes lager.
 • Tendensen en verwachtingen voor 2010

  Federgon heeft de bureaus voor werving, search en selectie ook ondervraagd over de tendensen en verwachtingen voor het huidige, eerste semester van 2010.
  In de sector werving, search en selectie verwachten de bureaus meer diversificatie van de activiteiten, een toenemende specialisatie van de bureaus en een consolidatiegolf.
  De verwachtingen voor het eerste semester van 2010 blijven voorzichtig. De meerderheid verwacht dat de activiteiten werving en selectie, HR-consultancy, coaching en assessment stabiel zullen blijven of lichtjes zullen toenemen. De bureaus verwachten tevens een lichte toename van de tewerkstelling en de investeringen in de sector.
  Voor Paul Verschueren, directeur van de economische dienst van Federgon, “toont deze enquête aan dat de sector werving, search en selectie versterkt uit de crisis kan komen, zelfs als deze het uitzicht en de structuur van de sector zal veranderen.”

  Nieuwe campagne voor kandidaten en klanten

  Federgon telt onder haar leden 125 bureaus voor werving, search en selectie, samen goed voor een omzet van 165 miljoen euro. Onlangs vierde de federatie haar 15-jarig bestaan. Naar aanleiding daarvan lanceerde ze een nieuwe campagne bestemd voor kandidaten en klanten, om hen te sensibiliseren over de toegevoegde waarde van een bureau voor werving, search en selectie, respectievelijk voor het vinden van werk of voor het vinden van medewerkers. Deze campagne benadrukt vooral de deontologie en de professionele dienstverlening die de bureaus bieden.

  HR application & data expert

  Port of Antwerp-Bruges

  HR-manager

  Benelux Unie

  Payroll Manager

  FSMA

  HR Consultant – Recruitment & HR Projects

  Atlas Copco

  Consultant werving en selectie

  UZ Leuven

  Aanmelden

  Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

  HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

  Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

  Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.