Wetenschappelijke sector kampt met structureel tekort aan jong talent

ArbeidsmarktInstroomRetentie en verloopTraining
Uit onderzoek van UDIAS (Unie van de Leveranciers voor de Laboratoriumsector) bij meer dan 500 laboratoriumverantwoordelijken, HR-managers en eigen leden uit diverse sectoren blijkt dat de gemiddelde werknemer uit de wetenschappelijke sector erg tevreden is met zijn job. Een goede 43 procent van de ondervraagde HR- en laboratoriumverantwoordelijken bevestigt dat het wetenschappelijke personeel een gemiddelde anciënniteit bereikt tussen de 5 à 10 jaar. Voor 38 procent van de ondernemingen is dat zelfs meer dan 10 jaar.
Het personeelsverloop ligt erg laag, een overgrote meerderheid (52 procent) bevestigt een veel lager verloop te kennen dan in andere vergelijkbare sectoren. Opvallend is dat deze bedrijven geen expertise aan het buitenland dreigen te verliezen, want 62 procent ontkent last te hebben van de zogenaamde braindrain.

Salaris en carrièreplanning

De salarissen voor wetenschappelijk personeel zijn het laatste jaar weinig of niet veranderd. Slechts 19 procent van de werkgevers kende een salarisverhoging toe. Extralegale voordelen zoals een bonusplan, bedrijfswagen, gsm en/of laptop blijken duidelijk geen gebruikelijke tools. Opvallend is ook dat weinig een beroep wordt gedaan op de fiscale voordelen van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen (6 procent).
Waar wel veel aandacht naar uitgaat, is carrièreplanning en bijkomende opleidingen. Bijkomende opleidingen, training en coaching worden met 48,4 procent van de respondenten als normaal beschouwd terwijl het jaarlijkse evaluatiemoment door 30 procent als onmisbaar wordt ervaren.

Vacatures

Bedrijven uit de wetenschappelijke analytische sector hebben vandaag gemiddeld 1 à 3 maanden nodig om geschikt personeel te vinden voor de openstaande vacatures. Voor bijna één op de vijf van de ondervraagde bedrijven (16 procent) is dat ongeveer een half jaar. De meeste HR-managers rekenen daarvoor op de steun van een gespecialiseerd rekruteringskantoor, terwijl de gespecialiseerde jobsites van het internet het tweede belangrijkste kanaal blijkt te zijn. Advertenties in printmedia, opendeurdagen en bedrijfswebsites boeken minder succes in deze sector.
Ook de rechtstreekse contacten tussen bedrijven en de diverse onderwijsinstellingen blijven met amper 7,6 procent ondermaats. Hieruit valt af te leiden dat het professoraal personeel een wetenschappelijke opleiding aanbiedt die nauw aansluit op de vraag van de werkgevers, maar dat er bij de specifieke diensten binnen onze onderwijsinstellingen, zij die zich bezig houden met de begeleiding van de afgestudeerden, nog ruimte tot verbetering is.

Instroom

De heeft sector nood aan nieuwe medewerkers. 22 procent van de ondervraagde HR-managers en laboverantwoordelijken bevestigen opnieuw aanwervingen te voorzien dit jaar tegenover 69 procent van de bedrijven uit de sector die geen wijzigingen plannen (wat nog beter scoort dan het gemiddelde aantal nieuwe vacatures over alle sectoren heen). Reden voor deze nieuwe aanwervingen blijkt een voorziene bedrijfsgroei (44 procent) en de noodzaak om in goede medewerkers te investeren.
Willy Stelzer, directeur UDIAS legt uit: “De wetenschappelijke analytische sector kampt al meer dan 5 jaar met een gebrek aan instroom van nieuwe medewerkers. Gelijkaardige studies rond onze sector wijzen vooral op het gebrek aan jong talent. Bedrijven hebben vandaag veel meer oudere dan jongere medewerkers in dienst en het aandeel min-30-jarigen neemt gestadig af. Zo verminderde het aandeel jongere werknemers tussen 2000 en 2007 met 26 procent, een dramatische evolutie die de toekomst van wetenschappelijke en analytische beroepen in België op lange termijn in gevaar kan brengen.”

Met de UDIAS Prijs, een wetenschappelijke prijs voor jonge afgestudeerden, die dit jaar voor het eerst wordt uitgereikt, heeft de federatie zelf een initiatief in het leven geroepen met de bedoeling om meer bepaald de Analytische Chemie meer in de belangstelling te brengen.

Senior HR Business Partner

DP World Antwerp

HR talent werving en selectie

UZ Leuven

Projectleider soft HR

Motena

Projectbeheerder HR Analytics

Actiris

HR Directeur

Groep DIlbeek

Learning and Development specialist

Helden Van Het Zol

HR Adviseur Social Affairs

Aldi Holding

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.