Wie gelooft in de Generatiekloof?

ArbeidsomstandighedenJongerenOrganisatieOudere werknemers

Volgens Jennifer Deal, wetenschappelijk onderzoekster bij het Center for Creative Leadership, is het een mythe dat oudere en jongere werknemers er totaal andere waarden op nahouden. Dat baseert ze op zeven jaar onderzoek onder meer dan 3000 managers. Het Nederlandse Management Support Magazine bericht hierover op zijn website.

Over het algemeen wordt aangenomen dat de vier generaties die momenteel de werkplek bevolken er ongeveer zo over denken: de Stille Generatie hecht de meeste waarde aan hard werken, de Babyboomers aan loyaliteit, Generatie X aan een goed evenwicht tussen werk en privé en Generatie Y aan innovatie en verandering. Een andere typering die wel eens voorkomt is dat de Stillen tot fossielen verworden zijn, de Babyboomers narcistisch zijn, Generatie X lui en Generatie Y nog eigenwijzer dan de babyboomers. Deal weerlegt deze vooroordelen.

Uit het onderzoek blijkt dat de stereotypen niet echt steek houden. Iedereen wil zijn leidinggevende kunnen vertrouwen, niemand houdt van verandering, we zijn allemaal gebrand op feedback en het aantal uren dat men werkt hangt meer af van functie dan van leeftijd. En ouderen hebben dan misschien de reputatie, ook jongeren staan niet bij iedere verandering te juichen. Bovendien wil iedereen respect, alleen verschillen de generaties in hun definitie daarvan. Voor ouderen betekent respect ‘mijn mening het gewicht geven die ze in mijn ogen verdient’. Jongeren beschrijven respect als ‘naar me luisteren, de dingen die ik zeg serieus nemen’.

Uit het onderzoek blijkt verder dat, hoewel er dus genoeg overeenkomsten tussen de generaties bestaan, bedrijven keer op keer dezelfde fouten maken als het aankomt op het aantrekken, leiden, behouden en ontwikkelen van werknemers uit verschillende leeftijdsgroepen. Ook gebrek aan loyaliteit wordt jongeren vaak verweten. Maar loyaliteit heeft alles te maken met context, niet met leeftijd, aldus Deal. Dat geldt ook voor de gepresteerde werktijd: die hangt samen met de positie in de organisatie, niet met de leeftijd. Hoe hoger de functie hoe meer er gewerkt wordt.

ALDI België
Benelux Unie

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.