Zelfde beroependatabank moet jobmobiliteit in heel België vergemakkelijken

De openbare arbeidsbemiddelaars in de verschillende Belgische regio’s gebruiken vanaf nu dezelfde omschrijvingen van het ‘kunnen en kennen’ van jobs en kandidaten. Daarmee wordt het sluitstuk geplaatst op een project dat al in 2012 uit de startblokken schoot. Toen lanceerde de Sociaaleconomische Raad van Vlaanderen (SERV) de beroependatabank Competent. Deze databank dekt de volledige arbeidsmarkt en bevat 537 ‘competent-fiches’. Ze geven informatie over de inhoud van beroepen, welke activiteiten je moet kunnen uitvoeren en wat je daarvoor moet kunnen en kennen, hoe het werk georganiseerd is en dergelijke meer. De databank is een verzameling van duizenden informatieblokken. Elke ‘fiche’ is een unieke combinatie van deze informatieblokken.

Voor de uitwerking van Competent baseerde de SERV zich op de bestaande beroependatabank ROMEv3 van de Franse dienst voor arbeidsbemiddeling Pôle emploi. De fiches uit de Franse databank werden aangevuld met extra informatie en aangepast aan de Vlaamse arbeidsmarkt.

Koppeling van vacatures en kandidaten

Voor dit project werkte de SERV samen met de VDAB. De SERV werkte de fiches uit, houdt ze up-to-date en zorgt ervoor dat de sociale partners de fiches goedkeuren. De VDAB baseert zijn dienstverlening op Competent en gebruikt de inhoud voor automatische koppeling of matching van vacatures en kandidaten, de opmaak van een dossier in ‘Mijn Loopbaan’ en de definitie van een ‘Persoonlijk OpleidingsPlan’ voor werknemers.

Sinds begin 2013 werkt de VDAB met een automatisch matchingsysteem tussen competenties die gevraagd worden in een vacature en competenties die een werkzoekende ingeeft. De matching gebeurt niet langer alleen op basis van diploma, leeftijd, regio enzovoort, maar ook op basis van activiteiten en bijhorende competenties uit de Competent-databank. Dit project blijkt succesvol: meer dan 63% van de vacatures wordt spontaan aangevuld met jobgerelateerde competenties. Ook enkele uitzendbureaus maken al gelijkaardige vacatures in hun eigen systeem aan en wisselen ze uit met de VDAB voor matching.

Ook over de taalgrens solliciteren

Nu sluiten ook de andere openbare arbeidsmarktspelers in Brussel, Wallonië en Duitstalig België aan bij het systeem. De vijf Belgische partners en de SERV ondertekenden donderdag een akkoord om Competent voortaan als standaard te gebruiken voor de arbeidsmarktdienstverlening. De prioriteit ligt op automatische matching, maar in de toekomst volgen ook andere services, zoals opleiding, assessment en de validering van competenties.

Hoe meer Competent als standaard dient voor dergelijke toepassingen, hoe meer de gemeenschappelijke competentietaal gangbaar wordt. Dat moet de interregionale mobiliteit in België ten goede komen. Zo wordt het bijvoorbeeld voor een jonge Brusselse werkzoekende veel gemakkelijker om niet alleen uit te kijken naar een job in Brussel via Actiris of Bruxelles Formation, maar ook over de regiogrens te kijken richting Vlaanderen of Wallonië.

“Dit is een belangrijke stap naar meer transparantie op de arbeidsmarkt, zowel voor werkgevers als werknemers. Deze gemeenschappelijke aanpak bevordert de arbeidsmobiliteit en zal leiden tot een betere dienstverlening”, gelooft Fons Leroy, gedelegeerd bestuurder van de VDAB.

Europees perspectief 

Ook buiten de Belgische landsgrenzen kan Competent op termijn de uitwisselbaarheid van arbeidsmarktcompetenties bevorderen. Door de Franse roots van Competent zijn de gegevens alvast uitwisselbaar met Frankrijk en Luxemburg.

“De Vlaamse sociale partners zijn bijzonder trots op dit akkoord om van Competent de gemeenschappelijke competentietaal voor de Belgische arbeidsmarkt te maken. Hierdoor wordt Competent/ROMEv3 een belangrijk referentiepunt in het Europese competentieverhaal”, besluit Caroline Copers, voorzitter van de SERV.

Bron: VDAB (vdab.be), SERV (serv.be)


HR application & data expert

Port of Antwerp-Bruges

HR-manager

Benelux Unie

Payroll Manager

FSMA

HR Officer

ALDI België

HR Consultant – Recruitment & HR Projects

Atlas Copco

Consultant werving en selectie

UZ Leuven

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.