Zelfstandigen lijden (nog) meer onder stress dan werknemers

Een eerder onderzoek van Securex uit 2012 toonde al aan dat zelfstandigen en bedrijfsleiders van kmo’s veel meer last hebben van stress dan werknemers (65% tegenover 35% heeft last van stress).

Een andere studie (van Bourdeaud’hui en Vanderhaeghe op basis van de ‘Vlaamse werkbaarheidsmonitor’ in 2013) stelt dat het aantal personen met acute psychische vermoeidheid 10,2% bedraagt voor zelfstandigen en 9,6% voor werknemers. Dat houdt in dat ongeveer één persoon op de tien psychisch niet in staat is om correct te werken en het risico loopt op een burn-out. Zelfstandigen lijken dus beter bestand tegen stress dan werknemers, want ze zijn proportioneel met een even groot aantal niet meer in staat om te werken, terwijl bij de zelfstandigen wel meer mensen af te rekenen hebben met stress.

Bij de zelfstandigen is het aantal mensen met stress wel gedaald met zo’n 13%. Dat is ongetwijfeld te verklaren door het feit dat er minder ‘starters’ zijn dan vroeger. Bourdeaud’hui en Vanderhaeghe toonden immers aan dat starters meer stress zouden hebben dan andere zelfstandigen. 

De gevolgen van een burn-out bij zelfstandigen zijn uiterst gedifferentieerd en in grote mate te vergelijken met die van werknemers. Zo zijn zelfstandigen met acute psychische vermoeidheid minder tevreden over hun statuut als zelfstandige en hebben ze ook minder zin om te werken tot hun pensioenleeftijd.

Die resultaten komen helemaal overeen met de gegevens van Securex voor de werknemers: werknemers met meerdere stressklachten willen hun organisatie sneller verlaten en liever minder lang werken dan werknemers met weinig stressklachten. De drie vaakst aangehaalde oorzaken voor beide categorieën zijn werkdruk, emotionele belasting en competentiedeficit.

Bron: Securex (securexblog.be)


Port of Antwerp-Bruges
Benelux Unie
ALDI België

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.