Zes op tien verpleegkundigen willen voortstuderen

ArbeidsmarktInstroomJongerenLoopbaanOpleidingWerving
Volksvertegenwoordiger Griet Coppé (CD&V) uit Roeselare wou een beter zicht krijgen op de motivatie van jongeren om voor verpleegkunde te kiezen en op hun toekomstplannen. Ruim 320 laatstejaarsstudenten bachelor en graduaat verpleegkunde in Roeselare, Kortrijk, Waregem, Tielt en Oostende namen deel aan de enquête.

Een eerste vaststelling is dat nog altijd veel meer vrouwen dan mannen voor een baan als verpleegkundige kiezen. Zowel bij de bachelors, als bij de laatstejaars van het hoger beroepsonderwijs zijn 80 procent van de studenten meisjes of vrouwen.

Werkzekerheid is met voorsprong de belangrijkste motivatie om voor de studierichting verpleegkunde te kiezen. In de resultaten van de enquête valt ook op dat veel studenten zich lieten inspireren door het voorbeeld van familieleden en vrienden die al in de medische branche zijn tewerkgesteld. Maar liefst zeven op de tien studenten beweren dat die voorbeelden hun studiekeuze beïnvloedden.

Voor de meeste laatstejaars beantwoordden de studies aan hun verwachtingen, al blijken vooral bachelors vaak verrast over de vele theorie. De bevraagde studenten verpleegkunde vinden ook dat anderen hun studies vaak onderschatten. De meeste studenten zijn wel positief over de stages.

De vraag naar de toekomstperspectieven van de laatstejaars leverde misschien wel de meest interessante antwoorden op. Zes op de tien studenten die straks afstuderen, gaan nog niet meteen aan de slag, maar willen eerst nog voortstuderen. Dat leidt tot een vertraagde instap op de arbeidsmarkt. Geruststellend is dan weer dat 90 procent voor een verdere opleiding in dezelfde branche kiest. Slechts één op de tien laatstejaars wil totaal iets anders doen. Bachelors kiezen doorgaans voor een masteropleiding, gegradueerden willen zich nog meer specialiseren.

Op de vraag waar men het liefst als verpleegkundige aan de slag wil, haalt het algemeen ziekenhuis de hoogste score, met de afdeling chirurgie op kop. Woonverzorgingscentra liggen minder goed in de markt. Ook palliatieve afdelingen scoren opvallend laag op het voorkeurlijstje, wat wellicht te maken heeft met het grote leeftijdsverschil tussen de verpleegkundigen en die patiënten.

In de enquête werd ten slotte ook gepeild naar wat de studenten denken over de stageregeling in het academisch ziekenhuis in Maastricht, waar kandidaat-verpleegkundigen tijdens hun stage betaald worden. Zo tracht dit ziekenhuis de studenten aan de instelling te binden. De bevraagde West-Vlamingen vinden dat geen goed idee. Maar liefst 80 procent wil de vrijheid behouden om via stages op verschillende plaatsen ervaring op te doen.

Met de resultaten wil Coppé naar de ministers van Onderwijs en Welzijn trekken om hun beleid beter af te stemmen op de wensen van de studenten.

Bron : De Standaard, Medinews

HR application & data expert

Port of Antwerp-Bruges

HR-manager

Benelux Unie

Payroll Manager

FSMA

HR Officer

ALDI België

HR Consultant – Recruitment & HR Projects

Atlas Copco

Consultant werving en selectie

UZ Leuven

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.