Ziekenhuis betaalt collegegeld voor studenten

ArbeidsmarktIncentivesInstroomJongerenOpleidingWerving
Studenten kunnen kiezen voor een speciale variant van de opleiding tot verpleegkundige, waarbij ze de eerste twee jaar al hun stages bij het UMC St Radboud doen. Alleen de stage geestelijke gezondheidszorg wordt bij een andere instelling gedaan. In het derde en vierde jaar van de opleiding kunnen de studenten klinische lessen volgen en deelnemen aan projecten van het UMC. Als de student na een jaar al zijn studiepunten heeft behaald en wordt toegelaten tot het volgend studiejaar, betaalt het ziekenhuis het collegegeld terug.

Het ziekenhuis wil op deze manier de opleiding tot verpleegkundige aantrekkelijker maken en personeel voor de toekomst werven. Men hoopt dat de leerlingen zich aan de organisatie binden door de stages en de ervaringen, maar de leerlingen zijn niet verplicht om na hun opleiding ook bij het UMC aan het werk te gaan.

Het HAN hoopt door de samenwerking de kwaliteit van het praktijkleren van de opleiding te verbeteren. Jarenlang was er een tekort aan stageplaatsen, maar dat is nu achter de rug. Daarom heeft de hogeschool nu de mogelijkheid om samen met de zorginstellingen in te staan voor kwalitatief goede stageplekken voor de studenten.
Bron: Nursing, UMC St Radboud.

Port of Antwerp-Bruges

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.