Ziekteverzuim blijft stijgen, maar KMO’s doen het beter

De steekproef waarop het onderzoek werd gevoerd, bestond uit 11.598 werkgevers en 390.120 werknemers uit de privé-sector. Het verzuimpercentage bedroeg vorig jaar dus 6,46%, een lichte stijging in vergelijking met 2002, toen 6,42% werd opgetekend. Die is toe te schrijven aan toenemend ziekteverzuim (van 4,79% in 2002 naar 4,90%).

Er zijn vijf categorieën van arbeidsverzuim (ziekteverzuim, arbeidsongevallen, zwangerschap en geboorte, gewettigde en ongewettigde afwezigheid). Afwezigheden wegens arbeidsongevallen daalden van 0,38% tot 0,35%. Er waren ook minder afwezigheden wegens zwangerschap en geboorte. De ongewettigde afwezigheid zakte van 0,07% tot 0,05%.
Deze resultaten vormen geen uitzondering op die van de voorgaande jaren. De ziekteverzuimcijfers van 2003 tonen een stijging met 2,3% ten opzichte van 2002. Het ziekteverzuim stijgt al vier jaar. Vooral tussen 2001 en 2002 was er een grote toename te merken. SD Worx verklaart dit als volgt: “Personeelsontevredenheid leidt tot een hoger verloop en een hoger ziekteverzuim. In tijden van crisis hebben werknemers echter minder de kans om een andere job te vinden, met als gevolg dat bij jobontevredenheid werknemers de neiging hebben om te verzuimen.”

Het algemene ziekteverzuimpercentage van 4,9% kan genuanceerd worden door te verwijzen naar de invloed van de grootte van de onderneming: het ziekteverzuim stijgt naarmate de omvang van het bedrijf toeneemt. KMO’s met 20 tot 99 werknemers scoren laag in vergelijking met het Belgische gemiddelde: 4,27% tegenover 6,07% voor bedrijven met meer dan 1000 werknemers.

Port of Antwerp-Bruges

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.