Ziekteverzuim heeft werkgevers 8,2 miljard euro gekost in 2006

AttitudeTijdsregistratie

De studie van Zebrazone, het onderzoeksbureau en kenniscentrum van de HR-dienstengroep Securex, werd uitgevoerd op basis van een representatieve steekproef van 24.659 werkgevers en 242.467 werknemers uit de privé-sector. De meest opmerkelijke resultaten van de studie hebben betrekking op de totale kost van het ziekteverzuim, de evolutie ervan en het absenteïsme volgens statuut en geslacht.

HR Square nr. 43 van maart 2007 bevat een special waarin u alles verneemt over trends en cijfers inzake ziekteverzuim, de kostprijs voor werkgevers en hoe u een kosteneffectief positief absenteïsmebeleid voert. Om uw informatiehonger te stillen krijgt u nu al een voorproefje.

De totale kost van het ziekteverzuim voor het geheel van werkgevers in België kan voor het jaar 2006 geschat worden op 8,2 miljard euro, een stijging van 3,5% ten opzichte van 2005.

Deze toename is voornamelijk te wijten aan de stijging van de lonen en het aantal actieve werknemers in België en slechts in mindere mate aan een lichte stijging van het ziekteverzuim van arbeiders. Het algemene ziekteverzuimpercentage bedraagt 5,11% en het verzuimpercentage wegens arbeidsongevallen 0,44%. Dit betekent in beide gevallen een status-quo ten opzichte van 2005. Een werknemer was in 2006 gemiddeld 1,01 maal ziek en het verzuim wegens ziekte of privé-ongeval telde voor 12,55 werkdagen. Het aandeel van werknemers daalt naarmate de frequentie van ziektemeldingen stijgt: 55,10% van alle werknemers heeft zich geen enkele keer ziek gemeld; 34,86% heeft zich een- of tweemaal ziek gemeld en 10,04% was drie keer of meer ziek.

Een afwezigheid door ziekte of privé-ongeval duurt bij een arbeider tweemaal zo lang als bij een bediende (16,51 dagen versus 8,74 dagen). Arbeiders zijn zes keer meer dagen afwezig door arbeidsongevallen dan bedienden (0,81% versus 0,14%).

Vrouwen zijn meer afwezig door ziekte dan mannen (1,15 keer versus 0,89 keer), maar mannen zijn gemiddeld 2,7 maal meer dagen afwezig door arbeidsongevallen dan vrouwen.

Sinds 2001 ligt de frequentie van het ziekteverzuim vooral bij de jongeren (jonger dan 30 jaar) hoog. Ook in 2006 tekent deze leeftijdsgroep voor de hoogste frequentie (1,20 keer versus 1,01 keer gemiddeld). Oudere werknemers (55 jaar of ouder) vertonen nog steeds een hogere gemiddelde duur van afwezigheden (48,26 dagen versus 12,42 dagen).

Werknemers met een bruto maandsalaris dat hoger is dan 3000 euro laten een significant lager ziekteverzuimpercentage optekenen dan werknemers met een lager loon (2,17% versus 5,51%). Deze trend is in 2006 nog sterker dan in de voorgaande jaren en geldt zowel voor korte, middellange als lange afwezigheden.

Senior HR Business Partner

DP World Antwerp

HR talent werving en selectie

UZ Leuven

Projectleider soft HR

Motena

Projectbeheerder HR Analytics

Actiris

HR Directeur

Groep DIlbeek

Learning and Development specialist

Helden Van Het Zol

HR Adviseur Social Affairs

Aldi Holding

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.