Ziekteverzuim piekt

Het kort ziekteverzuim op het werk, afwezigheden van minder dan een maand, zit de afgelopen maanden weer in stijgende lijn door de vierde coronagolf en de omikronvariant. In november en december 2021 lagen de ziekteverzuimcijfers ongeveer de helft hoger dan in dezelfde periode in 2020 en meer dan 15 procent hoger in vergelijking met 2019. Zo blijkt uit onderzoek van HR-dienstenbedrijf Acerta op basis van de gegevens van 260.000 werknemers.

Maar niet alleen in de laatste maanden van vorig jaar noteerden we veel afwezigheden op het werk door ziekte. Over het hele jaar genomen zien we in 2021 een ongekend hoge afwezigheidsgolf. Van de werkbare uren in de private sector is het voorbije jaar gemiddeld 2,5 procent niet gepresteerd vanwege kortstondig ziekteverzuim. Dat komt neer op gemiddeld 6,5 dagen ziekte per werknemer. De afgelopen vijf jaar waren die cijfers nooit zo hoog. Ter vergelijking: in 2020 lagen de verzuimcijfers op 2,2 procent – toen opvallend laag door de lockdowns – en in 2019 op 2,4 procent. Afwezigheden van meer dan een maand zijn in deze cijfers niet meegenomen.

Gezinnen met schoolgaande kinderen
Van alle werknemers was 12 procent in 2021 minstens één dag ziek. Ook dat is opmerkelijk meer dan de voorbije twee jaar, toen die percentages lagen op 8,7 procent (2020) en 9,6 procent (2019). Voor het hoogste ziekteverzuim tekenden de werknemers tussen 30 en 44 jaar. Zij waren 2,7 procent van de werkuren afwezig door ziekte, terwijl het gemiddelde over alle leeftijden heen op 2,5 procent lag. Dat is niet onlogisch, aangezien zij vaak deel uitmaken van een gezin met schoolgaande kinderen die meer contacten hebben.

Bij arbeiders komt kort ziekteverzuim meer voor dan bij bedienden: 2,9 procent van de werkbare uren ging aan kort ziekteverzuim verloren bij arbeiders, versus 2,2 procent bij bedienden.

Zorgsector
In de zorg, een sector die de grootste impact van de pandemie ondervindt, is het ziekteverzuim het afgelopen jaar opvallend genoeg licht gedaald, van 2,82 procent in 2020 naar 2,75 procent in 2021. Het komt erop neer dat een medewerker in de zorg in 2021 gemiddeld 7,1 dagen van het werk afwezig bleef door kort ziekteverzuim. Toch blijft het gemiddelde ziekteverzuim in de zorg nog duidelijk hoger dan in andere jaren en dan het gemiddelde over alle sectoren heen. Vooral de laatste maanden zit het ziekteverzuim in de zorg systematisch op ongeziene hoogten, boven de 3 procent.

Senior HR Business Partner

DP World Antwerp

HR talent werving en selectie

UZ Leuven

Projectleider soft HR

Motena

Projectbeheerder HR Analytics

Actiris

HR Directeur

Groep DIlbeek

Learning and Development specialist

Helden Van Het Zol

HR Adviseur Social Affairs

Aldi Holding

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.