Ziekteverzuim stijgt minder snel (eindelijk)

Vorig jaar waren iets meer dan zes op de tien medewerkers (62,65 procent) minstens een dag afwezig wegens ziekte. Opvallend: het totaal ziekteverzuim stijgt het meest bij de meest actieve bevolking. Dat blijkt uit de cijfers van HR-dienstenverlener SD Worx van meer dan 620.000 werknemers uit bijna 18.000 Belgische bedrijven in de privésector.

Het totale verzuimpercentage (de verhouding van het gemiddeld aantal dagen ziekte ten opzicht van het aantal te presteren dagen) kende in 2016 een stijging van 0,12 procent naar 5,52 procent. Op de honderd te werken dagen bleef de Belg dus gemiddeld 5,52 dagen thuis door ziekte. Het kort verzuim (minder dan een maand onafgebroken thuis wegens ziekte) stijgt van 2,59 procent in 2015 naar 2,64 procent in 2016. Het langdurig ziekteverzuim (van een maand tot een jaar onafgebroken thuis wegens ziekte) klimt van 2,81 procent naar 2,88 procent.

Einde stijging in zicht?

Het ziekteverzuim bereikte in 2016 dus opnieuw een recordhoogte en blijft ook vandaag nog één van de grootste uitdagingen op de arbeidsmarkt. Toch mag er sprake zijn van licht optimisme voor de toekomst: na een sterke groei sinds 2013, vlakt de stijging weer af. Zowel bedrijven als de overheid nemen dan ook initiatieven om de negatieve trend om te keren.

Een zeer belangrijke stap hier zijn de nieuwe regels die de regering uitwerkte om langdurig zieken te begeleiden naar een tijdelijke of definitieve aangepaste job. Sinds begin 2017 zijn specifieke trajecten van kracht gericht op een re-integratie van een zieke werknemer bij zijn eigen werkgever of op de arbeidsmarkt. Hierdoor kunnen langdurig zieken geleidelijk én op hun eigen tempo opnieuw aan het werk gaan, met behoud van hun ziekte-uitkering. Het is uiteraard nog te vroeg om nu al effecten te zien van deze maatregelen, maar er is goede hoop dat dit de statistieken op termijn positief zal beïnvloeden.

Bedrijven kunnen daarnaast zelf de kans op re-integratie van hun langdurig zieke werknemers aanzienlijk verhogen door gedurende de afwezigheid simpelweg contact te houden. Voor medewerkers die lange tijd afwezig zijn door ziekte, ontstaat vaak een drempel om terug te keren. Door contact te houden met de werknemer, verlaagt die drempel aanzienlijk. Bij ondernemingen die contact houden met langdurig zieken, keert 92 procent van hen terug. Dat daalt tot 64 procent bij ondernemingen die dat niet doen.

Groei ziekteverzuim sterkst bij meest actieve bevolking

Geheel volgens de verwachtingen stijgt het totaal ziekteverzuim naarmate men ouder wordt. Bij de jongste werknemers (-30 jaar) staat het totaal verzuim op 3,98 procent. Tussen de 30 en 50 ligt het totaal verzuim op 5,32 procent. Bij de groep van de vijftigplussers loopt dit op tot 7,02 procent.

Wel opvallend: de stijging van het totaal ziekteverzuim ten opzichte van 2015 is het laagst bij de vijftigplussers: zij stijgen van 7,01 procent in 2015 naar 7,02 procent in 2016. Bij de jongeren onder de 30 jaar stijgt het totaal verzuim van 3,88 procent in 2015 naar 3,98 procent in 2016. In de groep tussen de 30 en 50 jaar klimt het cijfer van 5,18 procent naar 5,32 procent.

Op het kort ziekteverzuim heeft leeftijd dan weer geen duidelijk rechtlijnig effect. Wat er hier wel uitspringt, is dat het kort ziekteverzuim het hoogst is bij dertigers (2,75 procent). Een mogelijke verklaring hiervoor is dat men het in die levensfase het het meest druk heeft. Het is soms zoeken naar het juiste evenwicht tussen werk, gezin en hobby’s. Dertigers verliezen wel eens de balans en vallen voor korte tijd uit.

Kort ziekteverzuim piekt tot vijf jaar anciënniteit

Het totale verzuimpercentage stijgt sterk in de eerste vier jaar anciënniteit. Bij werknemers met minder dan één jaar anciënniteit bedraagt het totale ziekteverzuim 3,2 procent, bij een anciënniteit van 1 à 2 jaar loopt dit op tot 4,76 procent en vanaf een anciënniteit van 3 à 4 jaar ligt het totale ziekteverzuim met 5,80 procent al boven het gemiddelde ziekteverzuim (5,52 procent). Wel valt het op dat het kort ziekteverzuim weer afneemt vanaf vijf jaar anciënniteit.

Bron: SD Worx (sdworx.be)

 

Senior HR Business Partner

DP World Antwerp

HR talent werving en selectie

UZ Leuven

Projectleider soft HR

Motena

Projectbeheerder HR Analytics

Actiris

HR Directeur

Groep DIlbeek

Learning and Development specialist

Helden Van Het Zol

HR Adviseur Social Affairs

Aldi Holding

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.