Zijn uw werknemers ‘pensioenbewust’?

ArbeidsmarktExtra-legale voordelenMotivatieOudere werknemersUitstroomVerzekeringen
In opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken, Pensioenkijker.nl en TNS NIPO is het pensioenbewustzijn van de Nederlandse bevolking gemeten. Het ‘pensioenbewustzijn’ omvat de kennis of iemand…

1. Op de hoogte is van het pensioeninkomen bij ouderdom, overlijden en arbeidsongeschiktheid.
2. Weet of dat in de eigen situatie voldoende is.
3. Weet (indien gewenst) welke oplossingen er zijn en daar een afweging in maakt.

Grote meerderheid heeft geen interesse voor pensioen

De peiling bracht vooral een grote desinteresse aan het licht. Twee derde van de Nederlandse respondenten blijken ‘volledig pensioenonbewust’. Die duidelijke meerderheid laat de verantwoordelijkheid voor de pensioenopbouw over aan de overheid. Deze mensen vinden het ook niet leuk om over het pensioen of de ouderdom na te denken.

Kwartet kwetsbare groepen

Het onderzoek brengt ook een kwartet kwetsbare risicogroepen aan het licht:

1. Mensen die minder pensioen opbouwen dan de partner en daardoor erg kwetsbaar zijn bij, bijvoorbeeld, een echtscheiding.
2. Werknemers die over minder dan twintig jaar met pensioen gaan. Zij lopen een groot risico om hun eventuele pensioentekort niet meer voldoende te kunnen herstellen.
3. Mensen die weinig hebben gespaard.
4. Mensen die hun pensioenkennis overschatten.

Een taak voor HRM?

De vraag blijft uiteraard open of het de taak van HRM is om de werknemers ‘pensioenbewustzijn’ bij te brengen. Als motivatie helpt het zelden bij jongere werknemers. Bij vijftigplussers is het dan wel degelijk een valabel argument, maar dan moet je opletten of het niet al te laat is om nog veel bij te sturen.

Bron: Personeelslog/Personeelsnet

Benelux Unie

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.