Zorgsector kampt met 36 procent meer ziekteverzuim dan andere sectoren

Alle vormen van afwezigheden door ziekte (kort, middellang en lang) samengeteld, kampte de zorg in 2020 met 36 procent meer verzuim in vergelijking met de andere sectoren. Vooral bij de langdurig zieken – afwezigheid van een jaar of langer – is het verschil met de andere beroepssectoren groot: + 46,5 procent. Het kort ziekteverzuim – minder dan een maand, met gewaarborgd loon – in de Belgische zorgsector lag in 2020 24,6 procent hoger dan het kort ziekteverzuim voor alle sectoren samen. Het middellang ziekteverzuim – tussen een maand en een jaar, na gewaarborgd loon – lag dan weer 30,6 procent hoger in vergelijking met het gemiddelde over alle sectoren heen.

Ellen Van Grunderbeek, juridisch adviseur Kenniscentrum Acerta, commentarieert: “De algemene cijfers tonen dat thuiswerk, een van de belangrijkere coronamaatregelen, een gunstig effect heeft op (kort) ziekteverzuim. Je kan te ziek zijn om naar het werk te gaan, maar niet noodzakelijk zo ziek dat je niet kan werken. Dat je op een mindere dag bij thuiswerk wel verder doet, is een van de oorzaken voor het lagere ziekteverzuim in 2020. Maar thuiswerk is in de zorgsector in de meeste gevallen niet mogelijk. Daar heeft dat voordeel dus niet gespeeld. Daarnaast eisen de extra werkdruk en de vele (risico)contacten met patiënten een grote tol.”

Zoomt men specifiek in op het kortstondig ziekteverzuim in de zorgsector dan lag deze in 2020 bijna 10 procent hoger dan het jaar voordien. Alles samen werden 3,4 procent van de werkbare uren niet gepresteerd wegens ziekte van minder dan een maand. Over alle sectoren heen daalde het kortstondig ziekteverzuim in 2020 met 3,7 procent, mede dankzij het vele thuiswerk en het beperktere fysieke contact.

Een deel van het ziekteverzuim in de zorg is te wijten aan coronabesmettingen. Maar dat verklaart zeker niet het hele plaatje, volgens IDEWE, de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. Ook de aanhoudende mentale druk is een belangrijke oorzaak van het ziekteverzuim bij zorg- en verpleegkundigen.
Lode Godderis, CEO van IDEWE: “Zeker de tweede golf heeft er zwaar ingehakt bij het zorgpersoneel. Zij vormden toen al maanden het eerstelijnsfront tegen corona. Toen werd ook almaar duidelijker dat het geen sprint maar een marathon zou worden. Wanneer de coronacijfers even beter waren, werden ze erna geconfronteerd met een nieuwe golf. Het zorg- en verplegend personeel had toen al ontelbare overlijdens bij patiënten en bewoners van woonzorgcentra moeten slikken. Bovendien weten ze ook dat ze na corona werk zullen moeten inhalen van zorg en ingrepen die werden vooruitgeschoven. Die mentale druk deed heel wat personeel afhaken. De vaccinatiecampagne geeft hen nu wel opnieuw hoop voor de toekomst.”

Bron: Acerta

HR Business Partner

Zorg Stekene

Recruitment Manager

Intelect

Corporate Recruiter

Gentis

Payroll Manager

FSMA

IT-recruiter

Projinit

Payroll Officer

ALDI

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.