Zwangere vrouwen uitgesloten van beroepsopleiding?

Het Europese Hof van Justitie boog zich recentelijk over de vraag of het beginsel van gelijke behandeling tussen mannen en vrouwen zich verzet tegen een regeling die om redenen van openbaar belang een vrouw met zwangerschaps- en bevallingsverlof uitsluit van een beroepsopleiding om aanspraak te kunnen maken op een definitieve benoeming, maar haar tegelijkertijd wel waarborgt dat zij mag deelnemen aan de eerstvolgende gelijkwaardige opleiding.

Een Italiaanse wet schrijft voor dat kandidaten die slagen voor een vergelijkend onderzoek voor adjunct-commissaris van de penitentiaire politie, onmiddellijk tot adjunct-commissaris op proef worden benoemd en een opleiding van twaalf maanden moeten volgen die wordt afgesloten met een examen. Kandidaten die voor dit examen slagen, worden bevorderd tot adjunct-commissaris. Bovendien bepaalt deze wet ook dat vrouwelijke personeelsleden die wegens zwangerschaps- en bevallingsverlof gedurende meer dan 30 dagen niet aan de opleiding deelnemen, worden toegelaten tot de opleiding die volgt op de verlofperiode.

Op basis van die regel werd mevrouw Napoli, die verplicht drie maanden zwangerschaps- en bevallingsverlof genoot, uitgesloten van de opleiding die gevolgd werd door haar mannelijke medekandidaten. Zij kreeg ook het verbod om deel te nemen aan het examen. Mevrouw Napoli kreeg wel de garantie dat zij mocht deelnemen aan de eerstvolgende opleiding, waarvan de datum evenwel nog onbekend was. Mevrouw Napoli tekende beroep aan tegen deze beslissing.

Schending arbeidsvoorwaarden

Het Europese Hof van Justitie oordeelde dat een opleiding om werknemers voor te bereiden op een examen dat, indien men slaagt, de mogelijkheid biedt om te promoveren naar een hogere functie, deel uitmaakt van de arbeidsvoorwaarden van de werknemer. Hoewel mevrouw Napoli het statuut van adjunct-commissaris op proef had behouden en was teruggekeerd naar de baan die zij voor haar zwangerschaps- en bevallingsverlof had, oordeelde het Europese Hof dat de arbeidsvoorwaarden van mevrouw Napoli negatief werden beïnvloed door de weigering om haar te laten deelnemen aan de opleiding. Mevrouw Napoli verloor dus een kans om (op dezelfde wijze als haar collega’s die de opleiding wel konden volgen) te slagen voor het examen dat toegang biedt tot een hogere functie en overeenkomstig salaris.

De lidstaten beschikken volgens het Europese Hof over de nodige beoordelingsmarge om, vanuit het oogpunt van het openbaar belang, maatregelen te treffen om te verzekeren dat alleen kandidaten die passend voorbereid zijn, kunnen deelnemen aan het examen. Niettemin diende daarbij het evenredigheidsbeginsel gerespecteerd te worden. Volgens het Hof was dit hier niet het geval, nu mevrouw Napoli automatisch werd uitgesloten en slechts de garantie kreeg dat zij mocht deelnemen aan een opleiding die op een latere, maar onzekere, datum zou worden georganiseerd.

Elke verbetering van de arbeidsvoorwaarden

Volgens het Hof zijn er maatregelen denkbaar die minder ingrijpen op het beginsel van gelijke behandeling, bijvoorbeeld het aanbieden van gelijkwaardige parallelle inhaallessen bij de terugkeer van werkneemsters. Het Hof bevestigde dus het principe dat de lidstaten er moeten voor zorgen dat een zwangere werkneemster  kan profiteren van elke verbetering van haar arbeidsvoorwaarden waarop zij tijdens de periode van haar afwezigheid normaliter aanspraak had kunnen op maken.

Europees Hof van Justitie, 6 maart 2014, zaak C-595/12 (Loredana Napoli t. Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria)

 

HR application & data expert

Port of Antwerp-Bruges

HR-manager

Benelux Unie

Payroll Manager

FSMA

HR Consultant – Recruitment & HR Projects

Atlas Copco

Consultant werving en selectie

UZ Leuven

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.